Ес Транс Юнион

Автотранспорт, Добивна, Разкривна и Складова Дейност

 

автотранспорт

Ес Транс Юнион е основана през 2005 г. като част от холдинга Тримпекс Юнион Груп. Дейността на фирмата обхваща сухопътен транспорт, добив и разкривки на нерудни инертни материали, и складова дейност.

Ес Транс Юнион специализира в обслужването на заводи и големи промишлени предприятия с непрекъснат режим на работа.

Автотранспорт

Ес Транс Юнион е ISO лицензирана фирма за вътрешен и международен автомобилен превоз на товари.

Ние извършваме транспортни услуги както и цялостно логистично обслужване по дългосрочни договори с Девня Цимент АД, Каолин  ЕАД, Идеал Стандарт – Видима АД, Инвестиционен Мост ЕООД, Технофос  ЕАД, Ред Ривър —Ван EK Б.В. – Нидерландия“ и др

Автопарк и механо-работилница

Ес Транс разполага с композиции за насипни и палетизирани стоки, пътностроителна техника, машини за разкривна и добивна дейност ; и складова техника.

Разполагаме със специализирани подвижни авто и механоработилници, оборудвaни за обслужване на техниката по всяко време на денонощието при възникване на аварии или повреди.

Собствена бензиностанция

Фирмата разполага със стационарна и мобилна /модулна/ бензиностанции с общ капацитет от 45 000 л. Също така поддържаме склад с горивни и смазочни материали и склад за резервни части, което гарантира сигурност при 24-часов режим на работа.

Kaolin
Ideal Standard logo
Devnya Cement logo

Минна дейност, разкривка и добив

Ес Транс Юнион предлага услуги в областта на разработването и експлоатирането на открити рудници за добив на нерудни инертни материали. Фирмата е лицензирана да предоставя и оперира със специализирани машини за изкопни и строителни дейности.

  • Разработване на рудници по открит способ за добив на огнеупорна глина 
  • Изземване на земни маси и добив на кварц-каолинова суровина за стъкларската промишленост
  • Добив на варовик за промишлени нужди.
добивна дейност

Автотранспорт

Разкривки

Складова дейност

Складова дейност

Нашият логистичен център се намира в гр. Девня, в района на пристанище Варна-Запад. Ес Транс разполага с над 25 000м² открити и 6 000 м² закрити складови площи. Ние извършваме активна складова дейност по контейнеризация, деконтейнеризация, претоварване, опаковане и съхранение на товари.

Адрес

гр. Девня, Промишлена зона, Юг, ПИ 20482.505.450

Телефон за връзка

052 870051

Имейл

office@strans.bg