Юнион Строй

Индустриално и жилищно стротелство

 

Завършени проекти

Проект „Устойчивост и Зелено Развитие“

Пълно разрушаване на стария содов завод до кота нула (около 900 дка)

Изграждане на единственото на територията на област Варна депо за отровни и опасни товари, депониране на отпадъците и консервиране на депото.

Изграждане на пречиствателна станция към депото за опасни товари.

Изграждане на три соларни парка и съпътстващите трансформаторни станции.

Реновиране на база (Агрополихим)

 • Изграждане на ретензионен басейн, отводняване и свързване на ново депо.

 • Изграждане на депо за фосфогипс според задание.

 • Пълна рекултивация на старо депо за фосфогипс. Разрушаване на стари складове и изграждането на нови.

 • Изграждане на част от поточна линия.

Реновиране на складовата база (Ес Транс)

Пълно реновиране на съществуваща складова база 2000 м2 – изграждане на нови настилки, зидария, подмяна на дограми, изолация и изграждане на подпорни стени

Изграждане на нов склад с площ от 4 декара – изграждане на метална конструкция и обшивка с термо панели , изграждане на индустриален под.

Изграждането на два шапрона с площ 500 и 1450 кв.м., включително всички подготвителни и строителни дейности.

Бетонови настилки, рампи, кофражни дейности, сухо строителство и скелетна работа.

Пътно строителство

 • Изграждане на временни пътища в завода на Девня Цимент

Проект за Технофос

 • Изграждане на отводнителна система

 • Замонолитване на техническо оборудване

 • Сухо строителство/ боя, изолация /

Проект за Солвей Соди

 • Възстановяване и саниране на фасада на административна сграда автотранспорт

 

 • Строителен ремонт на помещения

 

 • Ремонт и изграждане на помещение за лаборатория за анализатори.
Kaolin
Ideal Standard logo
Devnya Cement logo

Жилищно строителство

Проект „Къщи за гости в Априлци“

Къщи за гости „Баба Стана“, „Младата Баба“ в махала Маришница в гр. Априлци. 

Индустриално строителство

Адрес

9000, Варна, ул. Плиска 13, България

Телефон за връзка

+359 888 744 858

Имейл

office@unionstroy.bg